Xác nhận lý lịch tư pháp

I./ Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Quyết định số 94/2004/QĐ-BTC ngày 7/12/2004 của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Phiếu lý lịch tư pháp;

- Thông tư liên tịch số 07/1999/TTLT-BTP-BCA ngày 8/2/1999 của Bộ Tư pháp - Bộ Công an quy định việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp

II./ Thành phần hồ sơ:

- Đơn yêu cầu xác nhận lý lịch tư pháp (theo mẫu quy định )

- Phiếu yêu cầu xác minh lý lịch tư pháp (theo mẫu quy định);

- Bản chụp (photocopy) Giấy chứng minh nhân dân

- Bản chụp (photocopy) hộ khẩu hoặc giấy tờ hợp lệ chứng minh nơi thường trú của đương sự;

- Giấy uỷ quyền (trong trường hợp uỷ quyền cho người khác làm thủ tục). Giấy uỷ quyền phải có chứng thực của UBND cấp xã nơi cư trú của người uỷ quyền hoặc người được uỷ quyền. Nếu người ủy quyền cư trú ở nước ngoài thì giấy uỷ quyền phải có chứng nhận của Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài. 

- Giấy khai sinh hoặc giấy đăng ký kết hôn, hộ khẩu hoặc những giấy tờ chứng minh quan hệ đối với những trường hợp ủy quyền đương nhiên.

Số lượng hồ sơ: 02 bộ

III./ Thời gian giải quyết xác minh lý lịch tư pháp thông thường : 16 ngày làm việc

- Trong 03 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở tư pháp gửi phiếu xác minh lý lịch tư pháp và 01 bộ hồ sơ cho Công an cấp tỉnh để tra cứu;

- Trong 10 ngày, kể từ ngày nhận được phiếu xác minh lý lịch tư pháp, Công an cấp tỉnh có trách nhiệm tra cứu, xác minh lý lịch tư pháp và kết quả cho Sở Tư pháp;

- Trong 03 ngày, kể từ có kết quả tra cứu hồ sơ của Công an, Sở Tư pháp lập và cấp phiếu lý lịch tư pháp cho đương sự

NẾU QUÝ VỊ CHƯA RÕ HOẶC CẦN HỖ TRỢ XIN CẤP XÁC NHẬN LÝ LỊCH  TƯ PHÁP VUI LÒNG LH 0913 100 223 MR NGÀN

CHÚNG TÔI PHỤC VỤ THEO NHU CẦU CẦN THIẾT CỦA KHÁCH HÀNG