• Hướng dẫn thủ tục giải thể Công Ty TNHH 2 thành viên

  Hướng dẫn thủ tục giải thể Công Ty TNHH 2 thành viên

  Nếu Công Ty TNHH 2 thành viên gặp khó khăn tài chính, nguồn vốn và không muốn tiếp tục kinh doanh nữa, từ khi thành lập công ty cho đến khi hoạt động đến nay 2014 vẫn chưa đem lại nguồn lợi nào, bạn có thể tiền hành thủ tục giải thể công ty

 • Hướng dẫn thủ tục giải thể Công Ty TNHH 1 thành viên

  Hướng dẫn thủ tục giải thể Công Ty TNHH 1 thành viên

  Việc giải thể công ty từ trước tới nay luôn là việc làm cực kỳ phức tạp, nhất là đóng mã số thuế, đang hoạt động có khi không sao, nhưng khi xin giải thể thì đủ các thủ tục và các loại quyết toán, truy thu và sai sót … Trong thời gian hoạt động của doanh nghiệp thì không thể nào tránh khỏi sai sót trong việc kê khai và nộp thuế, chỉ khi xin giải thể thì công ty mới bị moi móc các lỗi đó ra ngoài ánh sáng, kiểu gì cũng có.

 • Hướng dẫn thủ tục giải thể Doanh Nghiệp tư nhân

  Hướng dẫn thủ tục giải thể Doanh Nghiệp tư nhân

  Giải thể Doanh Nghiệp tư nhân là việc Doanh Nghiệp chấm dứt hoạt động kinh doanh do đã đạt được những mục tiêu mà các thương nhân khi kinh doanh đã đặt ra hoặc bị giải thể theo quy định của pháp Luật. Do vậy các thương nhân khi không tiếp tục hoạt động kinh doanh nữa nên tiến hành thủ tục giải thể doanh nghiệp để được đảm bảo các quyền và lợi ích của chính mình.

 • Hướng dẫn thủ tục giải thể văn phòng đại diện

  Hướng dẫn thủ tục giải thể văn phòng đại diện

  Giải thể văn phòng đại diện là hình thức chấm dứt hoạt động của văn phòng về mặt pháp lý cũng như trên thực tế theo trình tự, thủ tục và điều kiện theo quy định của Luật Doanh Nghiệp. Để tìm hiểu về thủ tục giải thể, Đăng Ký Doanh Nghiệp xin giới thiệu thủ tục giải thể đến quý khách hàng như sau.

 • Thủ tục giải thể công ty cổ phần

  Thủ tục giải thể công ty cổ phần

  Đăng Ký Doanh Nghiệp xin giới thiệu đến quý khách hàng thủ tục giải thể công ty cổ phần. Giải thể là hình thức ngưng hoạt động của công ty, Nhưng để giải thể một cách tốt nhất và nhanh gọn, chi phí thấp, quý khách hàng có thể tham khảo những thủ tục sau đây.

 • Chấm dứt hoạt động chi nhánh của DNTN

  Chấm dứt hoạt động, giải thể chi nhánh của Doanh nghiệp tư nhân

 • Tổng quan về giải thể doanh nghiệp

  Hồ sơ giải thể doanh nghiệp, quy trình giải thể doanh nghiệp, thủ tục giải thể doanh nghiệp