Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN đối với doanh nghiệp

08/04/2013 8:57 AM

I./ ĐỐI TƯỢNG QUYẾT TOÁN

Tổ chức, cá nhân trả các khoản thu nhập chịu thuế TNCN (không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không có khấu trừ thuế)trách nhiệm khai quyết toán số thuế TNCN đã khấu trừ của cá nhân trong năm và quyết toán thay cho cá nhân có uỷ quyền, bao gồm:

1.       Tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công cho cá nhân cư trú và không cư trú.

2.       Tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ đầu tư vốn, từ bản quyền, nhượng quyền thương mại, từ trúng thưởng cho cá nhân và trả thu nhập từ kinh doanh cho cá nhân không cư trú.

3.       Tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán cho cá nhân.

4.       Cơ sở giao đại lý bảo hiểm trả thu nhập cho đại lý bảo hiểm (Công ty Bảo hiểm).

5.       Cơ sở giao đại lý xổ số trả thu nhập cho đại lý xổ số (Công ty Xổ số)

II./ HỒ SƠ QUYẾT TOÁN

III./ THỜI HẠN QUYẾT TOÁN

IV./ NƠI NỘP HỒ SƠ QUYẾT TOÁN

V./ LƯU Ý

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐÀO TẠO ĐỊNH HƯỚNG VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP
  • Địa chỉ : 25/1C Nguyễn Hậu, P. Tân Thành, Q. Tân Phú 
  • Điện thoại: 08 6274 3959, 
  • Fax: 355 941 69
  • DĐ 0913 100 223 hoặc 092 759 1086
  • Website: http://dangkydoanhnghiep.net.vn/