Kê khai và nộp thuế đối với hộ kinh doanh

14/09/2013 9:43 AM

Kê khai thuế đối với hộ kinh doanh cá thể nộp thuế theo phương pháp thuế khoán trực tiếp trên doanh thu