Thông báo cập nhật thông tư 39/2014 về hóa đơn áp dụng 1/6/2014 và công văn 1839 của tổng cục thuế

22/08/2014 11:07 AM

Một số điểm mới đáng lưu ý về việc tạo (mua) hóa đơn lần đầu và báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn đối với doanh nghiệp mới thành lập:

 

Doanh nghiệp mới thành lập có vốn điều lệ dưới 15 tỷ đồng có thực hiện đầu tư mua sắm tài sản cố định, máy móc, thiết bị có giá trị từ 1 tỷ đồng trở lên và đáp ứng các điều kiện như không bị xử phạt vi phạm pháp luật về thuế, có doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ…được tạo hóa đơn tự in.
 
Doanh nghiệp thuộc đối tượng sử dụng hóa đơn đặt in, trước khi đặt in hóa đơn lần đầu, Doanh nghiệp phải gửi đề nghị sử dụng hóa đơn đặt in đến cơ quan thuế.
 
Doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp theo tỷ lệ % nhân với doanh thu, Doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế, Doanh nghiệp có hành vi vi phạm về hóa đơn bị xử lý vi phạm hành chính về hành vi trốn thuế, gian lận thuế thuộc đối tượng mua hóa đơn của Cơ quan thuế. Doanh nghiệp mua hóa đơn lần đầu của Cơ quan thuế phải có văn bản cam kết về địa chỉ sản xuất, kinh doanh phù hợp với giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy phép đầu tư.
 
Doanh nghiệp mới thành lập thực hiện nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng trong thời gian 12 tháng kể từ ngày thành lập. Hết thời hạn trên, cơ quan thuế xem xét và thông báo doanh nghiệp được chuyển sang Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý. Nếu chưa có thông báo của cơ quan thuế, doanh nghiệp tiếp tục báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng.
 
Theo hướng dẫn tại Thông tư (hiệu lực thi hành từ 1/6/2014), không còn quy định về hoá đơn xuất khẩu, do đó, khi bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ ra nước ngoài, sử dụng hoá đơn GTGT (đối với đối tượng nộp thuế theo phương pháp khấu trừ) và hoá đơn bán hàng (đối với đối tượng nộp thuế theo phương pháp trực tiếp).

 

Tin tức khác