Hóa đơn chứng từ đối với tài sản góp vốn, tài sản điều chuyển

20/09/2013 3:37 AM

Thực hiện theo TT64/2013TT-BTC và điều 29, 30 của Luật Doanh nghiệp, Luật kế toán và Luật thuế GTGT

A. Bên góp vốn bằng tài sản là cá nhân, tổ chức không kinh doanh

1. Cá nhân dùng tài sản của mình để thành lập DNTN, VPLS thì không cần phải làm thủ tục sang tên, hay phải có biên bản góp vốn, biên bản giao nhận tài sản. Trường hợp không có chứng từ, hay không biết giá vốn của tài sản thì cần phải có biên bản định giá của tổ chức định giá để làm cơ sở hạch toán giá trị tài sản

2. Cá nhân, tổ chức không kinh doanh dùng tài sản góp vốn vào công ty TNHH, công ty cổ phần thì :

- Đối với tài sản bắt buộc phải đăng ký : biên bản xác nhận hay định giá tài sản góp vốn, biên bản giao nhận tài sản, hợp đồng công chứng góp vốn. Tài sản chỉ được gọi là hoàn tất góp vốn khi đã chuyển xong quyền sở hữu cho công ty tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Đối với tài sản không phải đăng ký : Biên bản xác nhận hay định giá tài sản góp vốn, biên bản giao nhận tài sản, biên bản hay giấy chứng nhận góp vốn

B. Bên có tài sản góp vốn, tài sản điều chuyển là tổ chức, cá nhân kinh doanh

1. Tài sản góp vốn vào doanh nghiệp phải có :

- Biên bản góp vốn sản xuất kinh doanh, hợp đồng hợp tác liên doanh, liên kết.

- Biên bản định giá xác định giá trị của Hội đồng giao nhận vốn góp của các bên góp vốn. hoặc chứng thư thẩm định giá của công ty thẩm định giá. và tự chiụ trách nhiệm trước pháp luật về giá trị định giá này

- Biên bản bàn giao tài sản góp vốn.

- Bộ hồ sơ tài sản đem góp vốn.

2. Tài sản điều chuyển: giữa các đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc, khi chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thì :

- Phải có lệnh điều chuyển tài sản

- Bộ hồ sơ nguồn gốc của tài sản điều chuyển
- Lưu ý : Không phải xuất hóa đơn.

3. Tài sản điều chuyển giữa các đơn vị hạch toán độc lập, giữa các đơn vị thành viên có tư cách pháp nhân trong cùng 1 tổ chức thì :

- Tổ chức có tài sản điều chuyển phải xuất hóa đơn GTGT theo quy định

- Biên bản bàn giao tài sản điều chuyển.

HÃY GỌI CHO CHÚNG TÔI HÔM NAY, ĐỂ PHÁT TRIỂN NGÀY MAI CHO BẠN

VƯƠN CAO VÀ VƯƠN XA

HƯỚNG DẪN HỒ SƠ TOÀN BỘ CHỈ TỪ 200.000 ĐỒNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐÀO TẠO ĐỊNH HƯỚNG VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP
  • Địa chỉ : 25/1C Nguyễn Hậu, P. Tân Thành, Q. Tân Phú 
  • Điện thoại: 08 6274 3959, 
  • Fax: 355 941 69
  • DĐ 0913 100 223 hoặc 092 759 1086
  • Website: http://dangkydoanhnghiep.net.vn/

Tin tức khác