Mã số, mã vạch

Thủ tục xin cấp mã vạch

Thủ tục đăng ký mã vạch

l./ Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Quyết định số 45/2002/QĐ-TTg ngày 27/3/2002 của Thủ tướng Chính phủ quy định nội dung quản lý nhà nước về mã số mã vạch.

- Quyết định số 15/2006/QĐ-BKHCN ngày 23/8/2006 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về việc cấp và quản lý mã số mã vạch.

- Thông tư 88/2002/TT-BTC ngày 02/10/2002 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí cấp mã số mã vạch.

- Thông tư số 36/2007/TT-BTC ngày 11/4/2007 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư 88/2002/TT-BTC ngày 02/10/2002 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí cấp mã số mã vạch 

II./ Thủ tục xin cấp mã vạch

Thủ tục xin cấp mã vạch, thủ tục đăng ký mã vạch gồm :

- Thành phần hồ sơ:

 1. Bản đăng ký sử dụng mã số mã vạch (tải mẫu đăng ký sử dụng mã số mã vạch).
 2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập.
 3. Bản đăng ký danh mục sản phẩm sử dụng mã GTIN (tải mẫu đăng ký danh mục).
 4. Phiếu đăng ký thông tin cho cơ sở dữ liệu của GS1 Việt Nam.

- Số lượng hồ sơ: 2 bộ.

III./ Đối tượng và nơi nộp thủ tục xin cấp mã vạch

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức cá nhân nước ngoài hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam có nhu cầu sử dụng mã số mã vạch

-Nơi nộp thủ tục đăng ký mã vạch:

 1. Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
 2. Trung tâm Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam
 3. Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 hoặc qua đường bưu điện.

IV./ Thời hạn và lệ phí

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Lệ phí:

 • Sử dụng mã doanh nghiệp 7, 8 chữ số : 1.000.000/ lần cấp - Duy trì 1.000.000/năm
 • Sử dụng mã doanh nghiệp 9, 10 chữ số : 1.000.000/ lần cấp - Duy trì 500.000/năm
 • Sử dụng mã GLN (một mã số) : 300.000 / lần cấp - Duy trì 200.000/năm
 • Sử dụng mã EAN -8 (một mã số) : 300.000 / lần cấp - Duy trì 200.000/năm
 • Đăng ký sử dụng mã nước ngoài :500.000

NẾU QUÝ VỊ CHƯA RÕ VÀ NHỜ HỖ TRỢ VUI LÒNG LIÊN HỆ 0913 100 223 MR. NGÀN

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐÀO TẠO ĐỊNH HƯỚNG VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP
 • Địa chỉ : 25/1C Nguyễn Hậu, P. Tân Thành, Q. Tân Phú 
 • Điện thoại: 08 6274 3959, 
 • Fax: 355 941 69
 • DĐ 0913 100 223 hoặc 092 759 1086
 • Website: http://dangkydoanhnghiep.net.vn/