Tư vấn thủ tục thành lập công ty bán hàng đa cấp

02/08/2014 11:14 AM

Trong thời buổi kinh tế mở cửa, đã có thêm nhiều phương thức bán hàng và markting sản phẩm được quảng bá vào thị trường trong nước, làm tăng nhu cầu dịch vụ và sử dụng sản phẩm của khách hàng – đó là Bán hàng đa cấp. Vậy kinh doanh, bán hàng đa cấp là gì ?

“…Đây là hoạt động kinh doanh/ bán hàng trực tiếp đến tay người tiêu dùng không cần thông qua các đại lý hay cửa hàng bán lẻ. Nhờ vậy, hình thức này tiết kiệm rất nhiều chi phí phát sinh. Số tiền này thay vào đó, được dùng để trả thưởng cho nhà phân phối và nâng cấp, cải tiến sản phẩm (do đó chất lượng sản phẩm của các công ty tiếp thị đa cấp thường cao và liên tục được nâng cấp). Lúc này nhà phân phối có vai trò như những đại lý… ” Như vậy có thể thấy đây thực sự là loại hình kinh doanh mới, để thuận tiện cho cá nhân, doanh nghiệp muốn đầu tư mở rộng thành lập công ty bán hàng đa cấp , Định Hướng Và Phát Triển Doanh Nghiệp sẽ tư vấn các thủ tục, hồ sơ liên quan để khách hàng thấy thành lập công ty dễ dàng như thế nào .

1. Căn cứ pháp lý

- Căn cứ nghị định số 110/2005/NĐ-CP của chính phủ ngày 24 tháng 8 năm 2005 về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.
- Căn cứ thông tư của Bộ Thương mại Thông tư số 19/2005/TT-BTM ngày 08 tháng 11 năm 2005 Hướng dẫn một số nội dung quy định tại Nghị định số 110/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 08 năm 2005 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp

2. Điều kiện thành lập doanh nghiệp bán hàng đa cấp:

+ Doanh nghiệp đã thực hiện ký quỹ;
+ Doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa phù hợp với ngành nghề ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.
+ Có đủ điều kiện kinh doanh hoặc được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật trong trường hợp kinh doanh hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa kinh doanh có điều kiện.      
+ Có Chương trình bán hàng minh bạch và không trái pháp luật.
+ Có Chương trình đào tạo người tham gia rõ ràng.


3. Cách thức thực hiện:

Bước 1: Làm Thủ tục đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp.
Bước 2: Đến bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Công Thương để lấy mẫu đơn .
Bước 3: Nộp đầy đủ hồ sơ tại bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Sở Công Thương .
- Hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ viết phiếu hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ.
- Hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ: được cán bộ hướng dẫn để bổ sung hồ sơ kịp thời
Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu, đến nơi nộp hồ sơ đóng lệ phí nhận giấy đăng ký với trường hợp được cấp. Trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy đăng ký sẽ nhận văn bản trả lời của Sở Công Thương.

4. Thành phần hồ sơ:

1. Đơn đề nghị cấp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp theo mẫu của Bộ Thương mại.
2. Bản sao có công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
3. Văn bản xác nhận của ngân hàng về số tiền ký quỹ theo quy định tại khoản 1 Điều 17 Nghị định này.
4. Bản sao có công chứng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trong trường hợp kinh doanh hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa kinh doanh có điều kiện.
5. Danh sách và lý lịch của những người đứng đầu doanh nghiệp có ảnh và xác nhận của công an xã, phường nơi cư trú. Đối với người nước ngoài, phải có xác nhận của Đại sứ quán hoặc cơ quan lãnh sự tại Việt Nam của nước người đó mang quốc tịch.
6. Chương trình bán hàng có các nội dung quy định tại điểm a khoản 2 Điều 6 Nghị định này.
7. Chương trình đào tạo người tham gia có các nội dung quy định tại điểm b khoản 2 Điều 6 Nghị định này

Để chúng tôi có thể hoàn thiện hồ sơ thành lập doanh nghiệp bán hàng đa cấp mà quý khách hàng yêu cầu thì quý khách hàng cần phải cung cấp cho chúng tôi một số tài liệu, thông tin cụ thể sau:
- Bản sao có công chứng giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
- Văn bản xác nhận của ngân hàng về số tiền ký quỹ theo quy định;
- Bản sao có công chứng giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trong trường hợp kinh doanh hàng hóa kinh doanh có điều kiện;
- Danh sách và lý lịch của những người đứng đầu doanh nghiệp có ảnh và xác nhận của công an xã, phường nơi cư trú; bao gồm: chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc), các chức danh quản lý quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần.
- Chương trình bán hàng; chương trình đạo tạo người tham gia theo quy định pháp luật.

5. Quy trình xem xét đơn

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp
- Cơ quan cấp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp.
- Cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải ghi giấy biên nhận. Giấy biên nhận hồ sơ làm thành 02 bản theo mẫu, 01 bản giao cho doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp và 01 bản lưu tại cơ quan cấp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp.
- Đối với hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, trong thời gian tối đa 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp phải thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp nộp hồ sơ về yêu cầu bổ sung và hoàn chỉnh hồ sơ.
- Doanh nghiệp có quyền đề nghị cơ quan tiếp nhận hồ sơ giải thích rõ những yêu cầu cần bổ sung và hoàn chỉnh hồ sơ và cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm trả lời đề nghị đó của doanh nghiệp.
- Trong trường hợp không phải bổ sung hồ sơ, thời hạn thẩm định hồ sơ được tính kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.
Bước 2: Thẩm định hồ sơ để quyết định việc cấp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp
- Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, trên cơ sở hồ sơ đã nhận được và các quy định của pháp luật hiện hành có liên quan, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp thẩm định hồ sơ để quyết định cấp hoặc từ chối cấp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp.
- Trường hợp từ chối cấp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp phải trả lời bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do từ chối.
Bước 3:  Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp
- Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp được ghi theo mẫu, được lập thành 02 bản chính, 01 bản cấp cho doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp và 01 bản lưu ở cơ quan cấp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp.
- Cơ quan cấp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp ghi số Giấy đăng ký theo: mã số tỉnh, mã loại hình doanh nghiệp, mã số thứ tự của doanh nghiệp, các mã số được viết cách nhau bằng dấu gạch ngang.
Bước 4: Thu lệ phí cấp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp
Trước khi giao Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp cho doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp, cơ quan cấp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp thu lệ phí cấp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Mọi việc sẽ trở nên đơn giản hơn khi đến với dịch vụ làm giấy phép kinh doanh của chúng tôi, bạn sẽ tiết kiệm được khoảng thời gian đi lại và những thủ tục rườm rà, Hãy nhắc máy và gọi ngay cho chúng tôi, bạn chỉ cần cung cấp thông tin còn lại hãy để chúng tôi giải quyết giúp bạn.

Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp các dịch vụ:

  • Thành lập công ty
  • Thay đổi giấy phép kinh doanh
  • Dịch vụ vay vốn ngân hàng

Mọi chi tiết thắc mắc quý khách hàng vui lòng liên hệ
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐÀO TẠO ĐỊNH HƯỚNG VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP

Địa chỉ : 25/1C Nguyễn Hậu, P. Tân Thành, Q. Tân Phú, Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08. 62 74 39 59 - 62 74 39 59 - 22 46 16 26 - Fax: 08. 355 941 69
Form liên hệ: http://dangkydoanhnghiep.net.vn/lien-he
Website: http://thanhlapcongtytphcm.com - http://giayphepkinhdoanhtphcm.com