• Tư vấn thành lập công ty xuất nhập khẩu

  Tư vấn thành lập công ty xuất nhập khẩu

  Thị trường Việt Nam thời gian qua tương đối phát triển nhờ chính sách mở của kinh tế mới của nhà nước trong nhiều năm. Chính vì vậy xu hướng xuất khẩunhập khẩu hàng hóa tiêu dùng, tư liệu sản xuất tương, các mặt hàng kinh tế khác tương đối cao.Trong thị trường sôi động này bạn cần có công ty Xuất nhập khẩu. Định Hướng Và phát Triển Doanh Nghiệp  sẽ tư vấn thành lập công ty xuất nhập khẩu cho quý khách hàng quan tâm.

 • Cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ thuốc lá

  Cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ thuốc lá

  Hiện nay thuốc là là mặt hàng không được nhà nước khuyến khích dùng nhưng các thương nhân vẫn được tự do kinh doanh. Và muốn tự do kinh doanh mặt hàng này chúng ta cần phải làm giấy phép kinh doanh. và điều kiện để được cấp giấy phép kinh doanh là gì? Thủ tục thế nào? Thật sự bạn đang quan tâm?

 • Làm giấy phép kinh doanh rượu bán lẻ

  Làm giấy phép kinh doanh rượu bán lẻ
  Hiện nay có rất nhiều cơ sở kinh doanh rượu  nhỏ lẽ nhưng không biết phải làm thủ tục như thế nào, và điều kiện như thế nào thì mới được kinh doanh? Su đây chúng tôi xin gưới thiệu một số thông tin cần biết về việc xin cấp giấy phép kinh doanh rượu.
  Để mở cửa hàng kinh doanh rượu thì cần rất nhiều nguồn lực. Bên cạnh các nguồn lực cần thiết, việc làm giấy phép kinh doanh rượu là việc hết sức cần thiết.
 • Tư vấn thành lập công ty kinh doanh bất động sản

  Tư vấn thành lập công ty kinh doanh bất động sản

  Bộ luật Dân sự 2005 đã quy định “Bất động sản (BĐS) là các tài sản bao gồm: Đất đai; Nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất đai, kể cả các tài sản gắn liền với nhà, công trình xây dựng đó; Các tài sản khác gắn liền với đất đai; Các tài sản khác do pháp luật quy định” (Điều 174). Bạn muốn thành lập công ty kinh doanh bất động sản thì phải làm thế nào? Cần những gì?

 • Làm giấy phép kinh doanh karaoke

  Làm giấy phép kinh doanh karaoke

  Nghị định số 103/2009-NĐ-CP ngày 6/11/2009 của Chính phủ ban hành quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng; Chỉ thị 215/CT-BVHTTDL ngày 11/11/2009, Thông tư 04/TT-BVHTTDL ngày 16/12/2009 của Bộ Văn hóa, thể thao & Du lịch; Và một số nghị định thông tư khác. Các chuyên gia của Định Hướng Và Phát triển Doanh Nghiệp xin tư vấn cho các bạn làm giấy phép kinh doanh Karaoke như dưới đây.

 • Các thủ tục thành lập công ty TNHH hai thành viên

  Điều 45 Luật Doanh nghiệp năm 2005 quy định cơ cấu tổ chức quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên như sau:
  Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Công ty trách nhiệm hữu hạn có từ mười một thành viên trở lên phải thành lập Ban kiểm soát; trường hợp có ít hơn mười một thành viên, có thể thành lập Ban kiểm soát phù hợp với yêu cầu quản trị công ty. Quyền, nghĩa vụ, tiêu chuẩn, điều kiện và chế độ làm việc của Ban kiểm soát, Trưởng ban kiểm soát do Điều lệ công ty quy định.

 • Các thủ tục thành lập công ty TNHH một thành viên

  Các thủ tục thành lập công ty TNHH một thành viên

  Công ty TNHH một thành viên do cá nhân/tổ chức làm Chủ sở hữu. Cá nhân làm Đại diện Pháp Luật. Có tư cách pháp nhân.

  Chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi vốn góp. Chủ sở hữu toàn quyền quyết định trong việc điều hành của công ty.

  Mô hình: Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Chủ tịch công ty và Giám đốc

 • Thủ tục thành lập công ty TNHH

  Thủ tục thành lập công ty TNHH

  Bắt đầu trong kinh doanh thông qua việc thành lập công ty TNHH (trách nhiệm hữu hạn) liên quan đến một quá trình hình thành phức tạp hơn, và trách nhiệm tài chính và hành chính của một công ty hạn chế là chắc chắn lớn hơn những người của một thương nhân duy nhất. Tuy nhiên, có nhiều lợi thế để làm việc thông qua thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn. Vì vậy chúng tôi xin tư vấn rõ ràng – đầy đủ các thủ tục và hồ sơ thành lập Công ty TNHH nhanh chóng, an toàn với chi phí dịch vụ hợp lý nhất tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐÀO TẠO ĐỊNH HƯỚNG VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP

 • Tư vấn thay đổi vốn điều lệ công ty

  Tư vấn thay đổi vốn điều lệ công ty

  Vốn điều lệ là số vốn do các thành viên, cổ đông góp hoặc cam kết góp trong một thời hạn nhất định và được ghi vào Điều lệ công ty.

   Vốn điều lệ là gì?

  Vốn điều lệ là số vốn do các thành viên, cổ đông góp hoặc cam kết góp trong một thời hạn nhất định và được ghi vào Điều lệ công ty.

  Tài sản góp vốn có thể là tiền Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, các tài sản khác ghi trong Điều lệ công ty do thành viên góp để tạo thành vốn của công ty.

 • Làm giấy phép kinh doanh nhà hàng

  Theo luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11: ban hành ngày 29 tháng 11 năm 2005, Nghị định số 43/2010/NĐ-CP của chính phủ: ban hành ngày 15 tháng 04 năm 2010, Nghị định số 110/2010/NĐ-CP của chính phủ: ban hành ngày 01 tháng 10 năm 2010, Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2007 ban hành hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam. Các văn bằng có pháp lý liên quan. Dựa vào các luật định này các bạn có thể biết được làm giấy phép kinh doanh nhà hàng như thế nào.