Làm giấy phép kinh doanh xăng dầu

10/10/2014 23:44 PM

Làm giấy phép kinh doanh xăng dầu

Định Hướng Và Phat Triển Doanh Nghiệp là đơn vị với  kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực Tư vấn pháp lý tại Việt Nam. Đặc biệt chúng tôi cung cấp cho quý khách hàng dịch vụ lam giay phep kinh doanh, thanh lap cong ty, thay doi giay phep kinh doanh, báo cáo thuế, vay vốn ngân hàng....  . Khi chọn Dịch vụ của chúng tôi Quý khách hàng sẽ được đội ngũ luật sư và chuyên viên giàu kinh nghiệm tư vấn và phục vụ tốt nhất.

Sau đây là một số tư vấn của chúng tôi khi làm giấy phép kinh doanh xăng dầu:

Thi hành Nghị định số 11/1999/NĐ - CP ngày 03/03/1999 của Chính phủ về hàng hóa cấm lưu thông, dịch vụ cấm thực hiện; hàng hóa, dịch vụ thương mại hạn chế kinh doanh, kinh doanh có điều kiện, Bộ Thương mại hướng dẫn các điều kiện kinh doanh xăng dầu trên thị trường Việt Nam, như sau:

I: THỦ TỤC, TRÌNH TỰ VÀ THẨM QUYỀN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH XĂNG DẦU

1. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu gồm:

1.1. Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu theo mẫu đính kèm Thông tư này.

1.2. Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong đó có đăng ký kinh doanh mặt hàng xăng dầu.

1.3. Văn bản về địa điểm xây dựng công trình xăng dầu theo từng trường hợp sau đây:

 • Đối với cửa hàng bán lẻ xăng dầu xây dựng trên đất liền: phải có Giấy phép xây dựng do cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh cấp.
 • Đối với kho xăng dầu xây dựng trên đất liền: phải có văn bản chấp thuận của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.
 • Đối với cảng xăng dầu: phải có các văn bản chấp thuận của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, của Bộ Giao thông vận tải và của Bộ Khoa học - Công nghệ và Môi trường.

1.4. Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận an toàn về phòng chống cháy nổ do cơ quan PCCC cấp tỉnh cấp.

1.5. Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đảm bảo an toàn về vệ sinh môi trường do Sở Khoa học - Công nghệ và Môi trường cấp

Lam giay phep kinh doanh xăng dầu

2. Thẩm quyền, trình tự và thời hạn cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu:

2.1. Sở Thương mại là cơ quan quản lý Nhà nước được thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu, có trách nhiệm:

a) Niêm yết công khai tại nơi tiếp nhận hồ sơ về nội dung các điều kiện kinh doanh xăng dầu, hồ sơ, trình tự, thời hạn cấp, mức lệ phí (theo quy định của Bộ Tài chính) cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu.

b) Kiểm tra tính hợp lệ, tiếp nhận hồ sơ của thương nhân.

c) Kiểm tra thực tế các điều kiện kinh doanh theo quy định và lập biên bản tại chỗ để làm cơ sở cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh. Cán bộ được giao nhiệm vụ đi kiểm tra chịu trách nhiệm về những nội dung đã ghi tại biên bản.

d) Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh cho những cửa hàng, kho, phương tiện vận tải kinh doanh xăng dầu đã đảm bảo các điều kiện kinh doanh quy định tại Thông tư này.

đ) Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

e) Thời hạn cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu tối đa 15 ngày tính từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ của thương nhân.

2.2. Khi được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu, thương nhân phải nộp một khoản lệ phí theo quy định của Bộ Tài chính.

2.3. Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu theo mẫu quy định tại Thông tư này và cấp cho từng cửa hàng bán lẻ xăng dầu, từng kho, cảng và từng phương tiện kinh doanh vận tải xăng dầu.

3. Thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu:

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh có thời hạn hiệu lực là 3 năm kể từ ngày ký.

Lam giay phep kinh doanh xăng dầu

II. NHỮNG QUY ĐỊNH PHẢI THỰC HIỆN TRONG QUÁ TRÌNH KINH DOANH XĂNG DẦU.

Trong quá trình kinh doanh xăng dầu thương nhân phải chấp hành những quy định sau đây:

1. Niêm yết công khai tại các cơ sở kinh doanh: Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu; Giấy chứng nhận kiểm định các phương tiện, thiết bị đo lường; Nội quy về phòng cháy chữa cháy của cơ quan PCCC cấp tỉnh phê duyệt.

2. Thường xuyên thực hiện đầy đủ các điều kiện kinh doanh quy định của Thông tư này.

3. Phải bảo quản, sử dụng phương tiện đo lường theo đúng quy trình kỹ thuật quy định và chịu trách nhiệm về tính nguyên vẹn của niêm phong.

4. Nghiêm cấm sử dụng phương tiện đo lường chưa qua kiểm định, hết thời hạn được phép sử dụng hoặc hư hỏng. Khi phát hiện các phương tiện đo lường bị hư hỏng thương nhân phải ngừng ngay việc sử dụng và báo cáo cơ quan quản lý Nhà nước về Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng để sửa chữa và kiểm định lại.

5. Nghiêm cấm việc xuất, nhập xăng dầu trực tiếp từ tàu, xà lan sang ôtô.

6. Đối với thương nhân thuê mướn phương tiện vận tải, cơ sở vật chất trang thiết bị để kinh doanh bán buôn xăng dầu:

6.1. Phải là doanh nghiệp có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, trong đó có ghi rõ kinh doanh mặt hàng xăng dầu.

6.2. Khi thuê mướn các phương tiện vận tải, cơ sở vật chất trang thiết bị... để phục vụ cho hoạt động bán buôn phải là những phương tiện vận tải, cơ sở vật chất trang thiết bị đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu quy định tại Thông tư này.

6.3. Trong quá trình hoạt động kinh doanh phải chấp hành đầy đủ các điều kiện, quy định hiện hành của Nhà nước về kinh doanh xăng dầu.

Lam giay phep kinh doanh xăng dầu

III. DỊCH VỤ LÀM GIẤY PHÉP KINH DOANH XĂNG DẦU TẠI ĐỊNH HƯỚNG VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP

 Quí khách chỉ việc đưa cho chúng tôi các loại hồ sơ sau còn lại chúng tôi sẽ giúp bạn:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy CNĐKKD xăng dầu (theo mẫu)( kèm theo nghị định 55/2007)
 • Bản sao hợp lệ Giấy CNĐKKD
 • Văn bản về địa điểm xây dựng và thiết kế công trình theo từng trường hợp sau:

* Đối với cửa hàng xây dựng trên đất liền: Địa điểm xây dựng phải phù hợp với quy hoạch của địa phương được UBND tỉnh phê duyệt; phải có Giấy phép xây dựng và thiết kế theo đúng thiêu chuẩn kỹ thuật do cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh cấp.

* Đối với cửa hàng nổi trên sông: Phải neo đậu tại nơi được cơ quan có thẩm quyền quản lý đường sông chấp thuận, có thiết kế kỹ thuật do một tổ chức có tư cách pháp nhân được phép hoạt động thiết kế theo quy định của Nhà nước.

 • Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận về phòng chống cháy nổ do cơ quan PCCC cấp tỉnh cấp.
 • Bản sao hợp lệ Giấy CN đảm bảo vệ sinh an toàn môi trường do cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh cấp.

Thời gian giải quyết: Không quá 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.

Lam giay phep kinh doanh xăng dầu

IV: VĂN BẢN LIÊN QUAN:

Nghị định 55-CP của Chính Phủ về kinh doanh xăng dầu
Nghị định 84-CP của chính Phủ về kinh doanh xăng dầu

Định Hướng Và Phát Triển Doanh Nghiệp chuyên các dịch vụ Thành lập công ty, Thành lập doanh nghiệp, làm giấy phép kinh doanh như : Thành lập Công ty TNHH 1TV,Thành lập Công ty TNHH hai thành viên, Thành lập Công ty Cổ phần, Thành lập DNTN

 • Làm Giấy phép kinh doanh khó: Giấy phép kinh doanh hộ cá thể, Giấy phép kinh doanh cắt tóc, Giấy phép kinh doanh internet, Giấy phép kinh doanh ăn uống, Giấy phép kinh doanh trò chơi điện tử, Giấy phép kinh doanh khác ...vv
 • Làm giấy phép kinh doanh xin ý kiến quận huyện: Kinh doanh khách sạn, nhà hàng

Cam kết của chúng tôi: Với phương châm "Uy tín, trung thực để vươn cao và tỏa sáng"

 • Không chính xác khỏi lấy tiền.
 • Giá cả hợp lý, chất lượng hàng đầu. Xem bảng giá thành lập công ty, doanh nghiệp, thay đổi giấy phép kinh doanh
 • Không phát sinh chi phí dù chỉ 1 đồng
 • Đầy đủ và đúng giấy tờ khi bàn giao và đúng quy định pháp luật.
 • Tư vấn miễn phí trong quá trình hoạt động kinh doanh

Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp các dịch vụ :

 • Tạm ngừng kinh doanh, tạm ngừng hoạt động, giải thể công ty, giải thể doanh nghiệp, giải thể chi nhánh, VPĐD
 • Báo cáo thuế hàng tháng, viết sổ sách kế toán, quyết toán thuế năm, lập báo cáo tài chính, Đại diện doanh nghiệp làm việc với cơ quan thuế, gỡ rối thuế

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐÀO TẠO ĐỊNH HƯỚNG VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP

 • Địa chỉ : 25/1C Nguyễn Hậu, P. Tân Thành, Q. Tân Phú 
 • Điện thoại: 08 6274 3959, 
 • Fax: 355 941 69
 • 0913 100 223 hoặc 092 759 1086
 • Website: http://dangkydoanhnghiep.net.vn